Gå till innehåll

LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. För att bedöma om man har rätt till insatser enligt LSS görs en personkretsbedömning. Det finns tre olika personkretsar:

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktions- hinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

 
 

Ansökan om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka