Gå till innehåll
Livsmedelsföretag definieras som: "varje företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon form av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan av livsmedel".  

För att starta ett företag som hanterar eller säljer livsmedel i någon form eller i något led krävs att företaget är registrerat av miljökontoret. Fyll alltså även i blanketten "Anmälan om registrering av livsmedelsföretag".

 
 

Underlag för riskklassning av livsmedelsföretag

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka