Gå till innehåll

INFORMATION OM KONTANTBIDRAG
För att kunna få kontantbidrag krävs att:
•du är folkbokförd i Lomma kommun
•du får studiehjälp från CSN
•avståndet mellan hemmet och skolan är minst 6 km
•du inte har kvitterat ut busskort för samma termin

Kontantbidraget motsvarar värdet av ett busskort exklusive moms. Bidraget är 2 500 kronor per termin. Bidraget betalas ut vid ett tillfälle per termin, för vårterminen under mars månad och för höstterminen under oktober månad. Utbetalningen sker till angivet konto betalningsmottagare. Om förutsättningarna för kontantbidrag ändras (ex studieavbrott, flyttning) är du skyldig att anmäla detta. Den som felaktigt tar emot kontantbidrag kan bli återbetalningsskyldig. Ansökan måste vara inlämnad innan terminen är avslutad. Har du frågor kring kontantbidrag går det bra att kontakta oss på tel 040-641 13 33..

 
 

Kontantbidrag Resebidrag

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka